Sökning: "Israel Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Israel Bergman.

 1. 1. Ad theoriam axis in peritrochio accessiones. Quas venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. Israël Bergman ... et Laurentius Fredr. Weinberg Medelpado-Jemtlandi. In audit. Gustav. die X Nov. MDCCCXIX. H. a. m. s

  Författare :Israel Bergman; Lars Fredrik Weinberg; Israel Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio de motu apparenti stellarum fixarum ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo. Cujus partem quintam consensu ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Israël Bergman ... respondente Georgio Linck stip. Hammarskjöld. Ostrogotho. In audit. Gust. die XXXI Martii MDCCCXIX. H. p. m. s., P. 5

  Författare :Israel Bergman; Georg Linck; Israel Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio de motu apparenti stellarum fixarum ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo. Cujus partem quartam consensu ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Israël Bergman ... respondente Andrea Laurentio Linck stip. Sleincour. Ostrogotho. In audit. Gust. die XXXI Martii MDCCCXIX. H. a. m. s., P. 4

  Författare :Israel Bergman; Anders Lars Linck; Israel Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio de motu apparenti stellarum fixarum, ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo. Cujus partem secundam consensu ampl. fac. philos. Upsal. p. p. Israël Bergman phil. mag. Medelpado-Jemtlandus respondente Erico Alberto Steinmetz Gestr. Helsing. In audit. Gustav. die XIV Octobris MDCCCXVIII. H. a. m. s., P. 2

  Författare :Israel Bergman; Eric Albert Steinmetz; Israel Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio de motu apparenti stellarum fixarum, ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo. Cujus partem tertiam consensu ampl. fac. philos. Upsal. p. p. Israël Bergman phil. mag. Medelpado-Jemtlandus respondente Andrea Magno Kjelldahl stip. Guthermuth., Gestr. Helsing. In audit. Gustav. die XIV Octobris MDCCCXVIII. H. p. m. s., P. 3

  Författare :Israel Bergman; Anders Magnus Kjelldahl; Israel Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER