Sökning: "Isac Biberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Isac Biberg.

 1. 1. Läran om Feber. Akademisk Afhandling med ... Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israël Hwasser ... för Medicinska gradens erhållande utgifven af Isac Biberg af Norrlands Landskap på Medicinska Auditorium d. 2 Juni 1841. p. v. t. e. m. Andra afdelningen. 6 delen

  Författare :Israel Hwasser; Isac Biberg; Israel Hwasser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatione academica. Leviter adumbrata officia liberalitatis suffragio amplissimæ facultatis philosophicæ in illustri quæ ad Salam est academia præside ... Andrea Goeding ... qua par est modestia ad examen publicum defert Jsaacus Biberg Medelp. ad diem 29. April: in audit: Gust: maj. a. 1699

  Författare :Anders Goeding; Isac Biberg; Anders Goeding; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Specimen academicum de Oeconomia naturæ, quod, consensu ampliss. Facult. Med. in Reg. Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ... publico examini modeste submittit Isacus J. Biberg, Medelpadus. In audit. Carol. Maj. ad diem IV. Mart. anni MDCCXLIX. H. A. M. S

  Författare :Carl von Linné; Isac Biberg; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Science; Ekosystem; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER