Sökning: "Irene Berglund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Irene Berglund.

  1. 1. Milking dairy cows at udder quarter level : possibilities and applications

    Författare :Irene Berglund; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER