Sökning: "Iramba"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Iramba.

  1. 1. Iramba pleases us: Agropastoralism among the plateau Iramba of central Tanzania

    Författare :Jan Lindström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tanzania; Iramba; agropastoralism;

    Sammanfattning : .... LÄS MER