Sökning: "Iréne Lake"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Iréne Lake.

 1. 1. Some aspects of the deep-water flow through the Faroe-bank channel

  Författare :Iréne Lake; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Havsströmmar; Nordatlanten; Oceanografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Coarse detritus in oligotrophic lake littoral zones : utilization by intervertebrates and contribution to carbon flow

  Författare :Irene Bohman; Jan Herrman; Lars Tranvik; Jan Stenson; Mark O. Gessner; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Shredders; Biodiversity; Ecosystem; Limnology; Nattsländor; Sjöar; Kol; Biologisk nedbrytning; Freshwater ecology; Limnisk ekologi; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen av hur grovt organiskt material, sk grovdetritus, tex löv och makrofytrester, bryts ner i sjöars strandzoner. Motivet bakom intresset för detta är att små näringsfattiga sjöar i skogsrika områden ofta är beroende av tillförsel av energi utifrån och att nedbrytningen av grovdetritus är relativt lite undersökt i sjöar. LÄS MER

 3. 3. Anaerobic digestion of crop residues at low temperatures

  Författare :Irene Bohn; Bioteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bioteknik; Biotechnology; kontroll av utsläpp; Miljöteknik; Environmental technology; pollution control; methanogens; low temperature; crop residues; Anaerobic digestion; farm-scale digestion; fluorescence in situ hybridization;

  Sammanfattning : Biogas is a renewable source of energy. Residues from agriculture contain considerable energy potential and are suitable substrates for biogas production, but in Sweden the utilization of these residues is low. The economic feasibility of biogas production in general is low, and only limited subsidies are provided by the state. LÄS MER

 4. 4. Studies on the Life Cycles of Akinete Forming Cyanobacteria

  Författare :Irene Karlsson Elfgren; Kurt Pettersson; Peter Blomqvist; Tore Lindholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; limnology; akinete; germination; recruitment; Biologi; Biology; Biologi; limnologi; Limnology;

  Sammanfattning : Cyanobacteria which can form resting cells (in this case akinetes) are common in meso-eutrophic lakes in temperate regions, often dominating the phytoplankton communities during summer. The life cycles of akinete-forming cyanobacteria has been studied with Gloeotrichia echinulata as a model organism. LÄS MER