Sökning: "Ipad i förskolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ipad i förskolan.

  1. 1. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; datorplattor; surfplattor; pekplattor; tablet; ipad; appar; digitala redskap; digitala verktyg; scaffolding; mediering;

    Sammanfattning : This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. LÄS MER