Sökning: "Invasion"

Visar resultat 1 - 5 av 341 avhandlingar innehållade ordet Invasion.

 1. 1. Invasion and Proliferation in Malignant Cells

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Sofie Svensson Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; oncology; Cytology; breast cancer; squamous cell carcinoma; basal cell carcinoma; p16; proliferation; invasion; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två händelser i tumörutvecklingen för en tumörcell är att erhålla okontrollerad celltillväxt och invasiva egenskaper. Detta tillåter tumöran att växa in i den omkringliggande vävnaden. LÄS MER

 2. 2. Proliferation, Invasion and p16 Localisation in Malignancies

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Kristina Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; Cytologi; cancerology; Cytology; oncology; skin tumours; invasion; p16; cancer; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; proliferation; General pathology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Okontrollerad proliferation och invasion är två viktiga egenskaper i tumörutveckling och tumörprogression. Tidigare studier har visat att invaderande tumörceller i kolorektalcancer har låg proliferation parallellt med en uppreglering av tumörsuppressorn p16. LÄS MER

 3. 3. Invasion of top and intermediate consumers in a size structured fish community

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Per Ask; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Invasion; intraguild predation; size-structure; cannibalism; climate; temperature; Arctic char; ninespine stickleback; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; biology; biologi;

  Sammanfattning : In this thesis I have investigated the effects of invading top and intermediate consumers in a size-structured fish community, using a combination of field studies, a lake invasion experiment and smaller scale pond and aquaria experiments. The lake invasion experiment was based on introductions of an intermediate consumer, ninespine stickleback (Pungitius pungitius L. LÄS MER

 4. 4. Regulation of cell polarity and invasion by TGF-β and BMP signaling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mahsa Shahidi Dadras; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cancer; cancer stem cells; invasion; metastasis; polarity; TGF-β signaling.;

  Sammanfattning : Transforming growth factor β (TGF-β) and bone morphogenetic protein (BMP) signaling pathways are involved in many physiological processes during embryonic and adult life. TGF-β promotes epithelial to mesenchymal transition (EMT). We identified a gene target of TGF-β signaling, encoding the salt-inducible kinase 1 (SIK1). LÄS MER

 5. 5. The role of Smad7 and TRAF6 in Prostate Cancer Cell Invasion, Migration and Survival

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Ekman; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TGF-beta; cell migration; invasion; apoptosis; Smad7; APC; ATM; TRAF6; p53; PC3U; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Transforming growth factor (TGF) β is a tumor suppressor during early tumor development, by inhibiting proliferation and inducing apoptosis. At later stages of cancer, it becomes a tumor promoter, and promotes tumor cell migration and invasion. TGFβ signals via its type II and type I receptors to several downstream signaling pathways. LÄS MER