Sökning: "Invandrare integration"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Invandrare integration.

 1. 1. "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället-" : om invandrare, integration, folkhögskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lisbeth Eriksson; Staffan Larsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; folkhögskola; integration; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Sweden as a multicultural society is the point of departure and the general aim is to deepen the understanding of how ethnical diversity is handled in the Swedish folk high school.I use the universalistic and particularistic perspectives to interpret and analyse underlying values in peoples way of experiencing and handling their lives. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. Immigrant Employment Integration and Structural Change in Sweden, 1970-1995

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Pieter Bevelander; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturalisation; context of reception; structural change; Sweden; labour market; employment; integration; Migration; immigrant; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : This study deals with the employment integration of immigrant men and women in Sweden between 1970 and 1995. The first chapter starts with a review of theory and previous studies on immigrant employment and from this a number of testable hypotheses are framed The second chapter gives an overview of Swedish immigration history, the composition of the immigrant population and the economic background in the 1970s, 1980s and early 1990s. LÄS MER

 4. 4. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Klinthäll; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : This book deals with return migration from Sweden in the period 1968-1996 to Chile, Germany, Greece, Iran, Poland, Turkey, United States and Yugoslavia, against the background of economic and political developments in Sweden and in the different source countries. An important question in the study regards whether return migrants deviate from other immigrants in terms of human capital characteristics and economic integration. LÄS MER

 5. 5. Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Gökhan Kaya; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aspirations; capital; identity; immigrants; young people; aspirationer; kapital; identitet; invandrare; ungdomar;

  Sammanfattning : The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. LÄS MER