Sökning: "Introduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 153 avhandlingar innehållade ordet Introduktion.

 1. 1. Digitala pionjärer : Datorkonstens introduktion i Sverige

  Författare :Gary Svensson; Johannesson Lena; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer art; Visual communication; Art and technology; Intermedia; Art history; Sweden; New media; Datorkonst; Historia; Sverige; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study Computer Art in Sweden from 1966 to 1986. The first Swedish artists who used computers in their work appeared during this period and the art arena was technically transposed into something new and infrequently scrutinised. LÄS MER

 2. 2. Från bautasten till bautastor : studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

  Författare :Susanne Haugen; Lars-Erik Edlund; Hans Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Scandinavian languages - general; bautasten; bauta-; Scandinavian languages; Swedish language; Icelandic lan¬guage; Icelandic philology; word formation; loan words; introduction; collocations.; lexicalization; productivity; Nordiska språk - allmänt; bautasten; bauta-; nordiska språk; svenska språket; isländska; isländsk filologi; ordbildning; lånord; introduktion; etablering; produktivitet; kollokationer; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två uppslagsord i Svenska Akademiens Ordlista 2006: bautasten och bauta-. Övergripande syfte är att beskriva och förklara lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006, med särskild hänsyn till dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. LÄS MER

 3. 3. Ny teknik och gamla vanor : En studie av mikrovågsugnens introduktion

  Författare :Birgitta Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the effects on the introduction of new technology into a work of a routine habitual nature. The technology concerned is the microwave oven, and the habitual work is food preparation. 49 people - men, women and children - forming seventeen households have taken part in the empirical part of this study. LÄS MER

 4. 4. Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons

  Författare :Jonas Johansson; Jenny Folkeryd; Martin Karlberg; Anna Nordenstam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; literary history; teaching literature; literary didactics; didactical choices; student interest; litteraturhistoria; litteraturundervisning; litteraturdidaktik; didaktiska val; elevintresse; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This study aims to develop knowledge about the teaching of literary history in upper secondary school. Sub-study I explores: What content is foregrounded when upper secondary school teachers of Swedish introduce literary history? And what significance can different teaching content have for sparking interest? Sub-study II explores: What teaching content sparks students’ interest in literary history? And what other aspects of the teaching spark their interest in literary history according to the students themselves? The study is framed by didactics and curriculum theory and also theories about interest and teaching. LÄS MER

 5. 5. Modern Computational Physical Chemistry : An Introduction to Biomolecular Radiation Damage and Phototoxicity

  Författare :Jorge Llano; Leif A. Eriksson; Ulf Ryde; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; statistical mechanics; biophysical chemistry; interface; surface thermodynamics; bioelectrochemistry; ionizing radiation; radiation therapy; condensed matter; computational chemistry; nucleic acids; radiation damage; electrode potential; electronic transport; photochemistry; strand break; photodynamic action; cytostatic; solvation; solvated electron; absolute potential; chemical potential; Biologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : The realm of molecular physical chemistry ranges from the structure of matter and the fundamental atomic and molecular interactions to the macroscopic properties and processes arising from the average microscopic behaviour.Herein, the conventional electrodic problem is recast into the simpler molecular problem of finding the electrochemical, real chemical, and chemical potentials of the species involved in redox half-reactions. LÄS MER