Sökning: "Internationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade ordet Internationellt.

 1. 1. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

  Författare :Mosa Sayed; Maarit Jänterä-Jareborg; Jan Hjärpe; Johanna Schiratzki; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Private law; Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER

 2. 2. Volontärerna : Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer

  Författare :Cecilia Jonsson; Tapio Salonen; Iver Horneman Møller; Staffan Lindberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volontourism; international aid work; volunteers; organizational field; the grand tour; volontärresor; volontärer; volontärresebyråer; hjälparbete; internationellt hjälparbete; missionärer; NGO:s; hjälporganisationer; ideella organisationer; organisatoriska fält; bildningsresa; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : A new form of foreign travel called “voluntourism” has emerged in Sweden. In advertisements that invite to “make a difference”, travel agencies promote short- term aid opportunities at for example orphanages or schools in Africa, Asia, and Latin America. International volunteer work is nothing new. LÄS MER

 3. 3. Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning : En internationellt-privaträttslig studie

  Författare :Maarit Jänterä-Jareborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Internationella äktenskap; lagvalsfrihet; partsautonomi; bodelning; efterlevande makes rätt till arv; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden : En internationellt privat- och processrättslig studie

  Författare :Kristina Örtenhed; Maarit Jänterä-Jareborg; Michael Bogdan; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Internationell privaträtt; habitual residence; domsrätt; lagval; internationell familjerätt; domicilprincipen; domicile; Internationell privaträtt; internationell privaträtt; internationell processrätt; hemvist; internationell privaträtt; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : In Swedish international family law, domicile (“hemvist”) is the most important connecting factor, with regard to determining the competent court and the law applicable to a dispute. This thesis aims to clarify the criteria for domicile, and other connecting factors based on a person’s residence, primarily from the point of view of Swedish international family law. LÄS MER

 5. 5. Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU : Effektivitet v. rättssäkerhet

  Författare :Malin Thunberg Schunke; Nils Jareborg; Petter Asp; Iain Cameron; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Internationell rättslig hjälp i brottmål; Internationell straffrätt; Internationell straffprocessrätt; Internationellt samarbete i brottmål; Internationellt straffrättsligt samarbete; Internationell rättslig hjälp och EU; Internationellt straffrättsligt samarbete och mänskliga rättigheter; Criminal law; Straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in criminal law that deals with questions concerning international judicial cooperation in criminal matters. The point of departure is the 1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. LÄS MER