Sökning: "Internationellt utvecklingsarbete"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Internationellt utvecklingsarbete.

 1. 1. En vandring längs välviljans väg : en studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien

  Författare :Niklas Hafen; Josef Fahlén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Fotboll; Utveckling; Integration; Fred; Internationellt utvecklingsarbete; CSR; Idrott; Sport for Development and Peace;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to analyze Sport for Development and Peace (SDP) initiatives from the initiators, sponsors and donor’s perspective through the Scandinavian examples LdB FC For Life in South Africa and Open Fun Football Schools in Moldova. On this basis, it seeks to explore the relationship between rhetoric and practice surrounding both projects. LÄS MER

 2. 2. Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university

  Författare :Katarina Mårtensson; AHU Högskolepedagogisk utveckling; []
  Nyckelord :Academic development; higher education; leadership; mesolevel; microculture; significant network;

  Sammanfattning : The focus in this thesis is to explore theoretical perspectives and strategies for academic development, particularly in a research-intensive university. The purpose is to investigate academic development that aims to support and influence individual academic teachers and groups of teachers, in the different social collegial contexts that they work in, here called microcultures. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 4. 4. Lung Transplantation: Clinical and experimental studies

  Författare :Leif Eriksson; allergologi och palliativ medicin Lungmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory system; Follow up Studies; Vascular Resistance; Intensive Care; Induced; Hypothermia; Swine; Extracorporeal Circulation; Lung Transplantation; Organ Preservation; Andningsorganen; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : During the past 15 years lung transplantation has been established as a therapeutic option for patients with end-stage pulmonary disease. The results have improved over time and some transplantation centers now show 1-year survival rates above 80%. LÄS MER