Sökning: "Interleukin-2"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Interleukin-2.

 1. 1. Activation of murine cytotoxic cells with interelukin-2 and the bacterial superantigen staphylococcal entertoxin A

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Hans Belfrage; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; cytokine; tolerance; LAK; NK; serologi; CTL; Staphylococcal enterotoxin A; SEA; Interleukin-2; murine; deletion; anergy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tumörer uppstår då celler i kroppen plötsligt börjar växa och dela sig obehindrat. Tumöromvandlingen är ett resultat av mutationer i cellens gener som kontrollerar hur celler tillväxer och differentieras. Sådana gener kallas för onkgener och suppressorgener. LÄS MER

 2. 2. Influence of FK506 on certain aspects of lymphocyte activation and lymphocyte-endothelial cell interactions in vitro

  Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

  Författare :Håkan Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytokine; adhesion molecule; endothelium; lymphocyte metabolism; interleukin 2 receptor; FK506; cyclosporin A; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Immunology; transplantation; serology; Microbiology; bacteriology; mycology; virology; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : In the present thesis, the influence of the immunosuppressive drug FK506 on mitogen-induced changes in the expression of subunits a and ß of the IL-2 receptor by isolated human peripheral blood mononuclear cells has been studied. Up-regulation and release of the a-chain were potently depressed by FK506, even in the presence of exogenous IL-2. LÄS MER

 3. 3. Regulatory mechanisms controlling T cell activity

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Anette Sundstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; T cell superantigen anergy interleukin-2 transcription factor cytotoxicity; serology; Immunology; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunsystemet utgörs av de celler och molekyler i kroppen som har till uppgift att skydda oss mot angrepp av sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter. Dessa patogener hindras först och främst av fysiska barriärer såsom hud, slemhinnor och mag/tarm kanalen. LÄS MER

 4. 4. Genetic modification of human natural killer cells and possible applications thereof

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine at Huddinge University Hospital

  Författare :Kyriakos Konstantinidis; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Natural killer cells; retroviral transduction; interleukin-2; endoplasmic reticulum targeting; green fluorescent protein; multiple myeloma;

  Sammanfattning : Natural killer (NK) cells are dependent on the presence of interleukin-2 (IL-2) for their survival and for their cytotoxicity against tumor cells. Currently, for in vitro expansion of NK cells from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), IL-2 is of great importance. LÄS MER

 5. 5. Islet xenotransplantation : An immunological study in the pig-to-mouse model

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Benda; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; xenotransplantation; porcine; islet; in vivo; knock-out mouse; immunohistochemistry; CsA; MDL 201; 449A; Ig; FcR; IL-6; perforin; granzyme B; macrophage; eosinophilic granulocyte; T cell; TCR; IFN- g; TNF- a; IL-2; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Clinical Immunology; klinisk immunologi;

  Sammanfattning : Successful clinical xenotransplantation, i.e., transplantation between species, would eliminate the shortage of donor organs. In order to study the acute cellular rejection reaction following discordant xenogeneic transplantation, an experimental pig-to- mouse islet xenotransplantation model was established. LÄS MER