Sökning: "Interferometry"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade ordet Interferometry.

 1. 1. Analyses and Application of Ambient Seismic Noise in Sweden Source, Interferometry, Tomography

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hamzeh Sadeghisorkhani; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Seismic interferometry; Ambient noise; Surface wave; Wave propagation; Inverse theory; Sweden; Geofysik med inriktning mot seismologi; Geophysics with specialization in Seismology;

  Sammanfattning : Ambient seismic noise from generation to its application for determination of sub-surface velocity structures is analyzed using continuous data recordings from the Swedish National Seismic Network (SNSN). The fundamental aim of the thesis is to investigate the applicability of precise velocity measurements from ambient noise data. LÄS MER

 2. 2. Attosecond interferometry: techniques and spectroscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Kroon; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:2016:Kroon; Electron wave packet; Attosecond Pulse trains; Photoionization; Photoemission time delay; High-order harmonic generation; Interferometry; Electron dynamics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Egenskaperna hos de material som utgör och omger oss, som t.ex. färg, struktur och kemiska egenskaper, bestäms av hur elektronerna som är en del av dess byggstenar, atomerna, är strukturerade. Ett sätt att undersöka elektronstrukturen är med hjälp den fotoelektriska effekten. LÄS MER

 3. 3. Particle Interferometry in e+e- Annihilation

  Detta är en avhandling från Lund University, Elementary Particle Physics Department, Box 118, S-22100, Lund, Sweden

  Författare :Raluca Muresan; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; DELPHI; Elementary particle physics; LEP; e e- annihilation; Interferometry; Correlation; Bose-Einstein; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2000:Muresan;

  Sammanfattning : This thesis is the result of three years of work in Lund University, as a member of DELPHI group, at the Elementary Particle Physics Department. The work concerns the study of Bose-Einstein correlations in electron-positron collisions at LEP. LÄS MER

 4. 4. Majorana Representation in Quantum Optics SU(2) Interferometry and Uncertainty Relations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Saroosh Shabbir; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Majorana representation; Quantum optics; interferometry; SU 2 group; angular momentum; arbitrary optical gates; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : The algebra of SU(2) is ubiquitous in physics, applicable both to the atomic spin states and the polarisation states of light. The method developed by Majorana and Schwinger to represent pure, symmetric spin-states of arbitrary value as a product of spin-1/2 states is a powerful tool that allows for a great conceptual and practical simplification. LÄS MER

 5. 5. Three Pion Interferometry in the NA44 Experiment

  Detta är en avhandling från Lund University, EPF, Box 118, 221 00 Lund

  Författare :Janus Schmidt-Sörensen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; heavy-ion physics; bose-einstein; Elementary particle physics; interferometry; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:1999:Schmidt-Sörensen;

  Sammanfattning : This thesis presents a three-particle correlation analysis with pions originating from Sulphur-Lead and Lead-Lead collisions at 200 and 158 GeV/c per nucleon respectively, taken by the CERN heavy-ion experiment NA44. The genuine three-body correlation is suppressed in both colliding systems which indicates that the particle production source is partly coherent. LÄS MER