Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 1688 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Shaping urban environments through human selection for plant traits

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Julie Goodness; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. LÄS MER

 2. 2. Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Margareta Adolfsson; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescent; child; clasification; code set. disability; everyday life situation; hbilitation; ICF-CY; implementation; interdisciplinary; participation;

  Sammanfattning : Four studies were included in this doctoral dissertation aiming to investigatehow habilitation professionals perceive the ICF-CY in clinical work and to identify everyday life situations specific for children and youth aged 0-17 years. The ICF-CY was the conceptual framework and since the research was conducted on as well as with the ICF-CY, the use of the classification runs like a thread through all the work. LÄS MER

 3. 3. Conflict resolution in coastal management: Interdisciplinary analyses of resource use conflicts from the Swedish coast

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Olga Stepanova; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; coast; conflict; natural resource management; conflict analysis; conflict resolution; interdisciplinary methodologies; sustainable resource management; Sweden; Europe;

  Sammanfattning : Natural resource use conflicts at urbanized coasts and their analysis and resolution are the main themes of this thesis. Based on the analysis of four conflict cases from the Swedish coast, I explore the ways the local management of coastal resources may be connected with a broader notion of sustainable resource management. LÄS MER

 4. 4. Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 5. 5. The Triumph of Technology Over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lena Ewertsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; television; liberalisation; sociotechnical systems; innovation;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER