Sökning: "Interdisciplinary communication"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade orden Interdisciplinary communication.

 1. 1. Making sense of contested illness : Talk and narratives about chronic fatigue

  Författare :Pia Bülow; Lars-Christer Hydén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; chronic illness; CFS; illness narratives; illness experience; narrative analysis; sense-making; interaction; identity; morality; temporalization; co-narration; storytelling; discursive management; kroniskt trötthetssyndrom; patienter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to study how people suffering from chronic fatigue (usually Chronic Fatigue Syndrome, CFS) make sense of their medically unexplained and invisible illness. Due to the vagueness and indefinable character of this illness, it becomes disputed and doubted in many contexts. Thus, I call it a contested illness. LÄS MER

 2. 2. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 3. 3. The significance of view of life in persons with Alzheimer's disease

  Författare :Anders Westius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer s disease; identity; life story; view of life; interview; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Making it possible for persons with Alzheimer‟s disease (AD) to retain a sense of identity and personal worth during the process of the disease poses a great challenge to caregivers. The objective of the study was to investigate if the view of life of persons with AD could be understood in the frame of their life story and to elucidate the role of view of life in connection to their sense of identity. LÄS MER

 4. 4. Dialogue processes in computer-mediated communication : a study of letters in the COM system

  Författare :Kerstin Severinson Eklundh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; Discourse analysis; Feedback; Question strategies; Written communication; Computer-mediated communication; Message systems; COM system; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis concerns the basic communicative potentials of a new communications medium: computer-based communication systems. The computer medium has properties which makes it possible to carry out an interactive dialogue, although messages are written and there is a delay between successive contributions. LÄS MER

 5. 5. The Communicative State : Political Public Relations and the Rise of the Innovation Hype in Sweden

  Författare :Jacob Stenberg; Institutionen för strategisk kommunikation; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public relations; Strategic Communication; Governmentality; discourse; government communication; government agencies; Public relations; political public relations; critical public relations; strategic communication; discourse; governmentality; government communication; political hype; government agencies;

  Sammanfattning : Government agencies in Sweden are experiencing a communicative turn where notions concerning branding, image and identity have become standardized tools and concerns. Public relations, with its focus on persuasion and creating relations with external actors, is part of this communicative turn. LÄS MER