Sökning: "Intercultural Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Intercultural Communication.

 1. 1. Understanding in Real-Time Communication Micro-Feedback and Meaning Repair in Face-to-Face and Video-Mediated Intercultural Interactions

  Detta är en avhandling från Göteborg : Brand Factory

  Författare :Anna Jia Gander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Communication; understanding; micro-feedback; meaning repair; intercultural communication; face-to-face FTF ; video-mediated communication VMC ; multimodal communi-cation; activity type; relevance; contextualisation; inference; information sharing; sense-making;

  Sammanfattning : Human communication is profoundly social. In social activities, it is not uncommon that people are understood in many different ways, which may have various consequences for social and interpersonal communication. LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar över kulturgränser. Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedishness; Communication Strategy; Cultural Training; National Culture; Intercultural Communication; Culture; Swedish Red Cross; Communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den pågående globaliseringen skapar ett behov av ökad kommunikationskompetens bland svenskar som arbetar ute i världen. Denna studie baseras på beskrivningar av de kommunikationsprocesser som används av svenskar, när de möter icke-svenskar på yrkets vägnar vid arbete utanför Sverige. LÄS MER

 3. 3. Intercultural communication in health care. Non-Swedish physicians in Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nataliya Berbyuk Lindström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; communication; culture; consultation; physician; patient; language; health care personnel; power; gender;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes intercultural communication between non-Swedish physicians and their Swedish patients, as well as communication between non-Swedish physicians and Swedish medical personnel. The focus is on the impact of cultural differences and the use of Swedish as a foreign language by physicians. LÄS MER

 4. 4. Enhancing intercultural communication in teaching chinese as a foreign language : An action research study

  Detta är en avhandling från Hong Kong : The Hong Kong Polytechnic University

  Författare :Wei Hing Ip; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intercultural communication; Chinese as a foreign language education; language acquisition; action research; flipped classroom approach; culture in language learning; Intercultural Studies; Interkulturella studier;

  Sammanfattning : Over the past few decades, the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization worldwide have required a shift in the focus of Chinese as a foreign language (CFL) towards competence in intercultural communication in which the role of culture in the acquisition of CFL and in the pragmatic use of the language is emphasized and promoted. However, most of the current research in this academic area remains only on a theoretical level. LÄS MER

 5. 5. Language as a Leading Light to Business Cultural Insight A Study on Expatriates' Intercultural Communication in Central and Eastern Europe

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Kjell Ljungbo; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Language; multilingualism; culture; intercultural communication; business; expatriate; Central and Eastern Europe; cultural significance structure; business flower; hermeneutics; ideal type; export; foreign language skills; language competence; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Language competence is decisively important in international business and could increase efficacy, efficiency, sales and profits. Language is an underresearched area in business studies though language constitutes management and the managers building structures, processes, cultures and personalities being the most vital working tool to get things done and make them understandable. LÄS MER