Sökning: "Insuline-like"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Insuline-like.

 1. 1. Structure-function analysis of insuline-like growth factor I interactions

  Författare :Magnus Jansson; KTH; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Growth hormone and insuline-like growth factor-I during the perinatal period : effects on intestinal development and function

  Författare :Karin Fhölenhag; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER