Sökning: "Insulin receptor"

Visar resultat 1 - 5 av 368 avhandlingar innehållade orden Insulin receptor.

 1. 1. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 2. 2. Glucose and lipid metabolism in insulin resistance an experimental study in fat cells

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Jonas Burén; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; adipocyte; insulin resistance; type 2 diabetes; insulin signalling; glucose uptake; insulin; glucose; dexamethasone; insulin receptor substrate; protein kinase B; GLUT4; lipoprotein lipase; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is usually caused by a combination of pancreatic β-cell failure and insulin resistance in target tissues like liver, muscle and fat. Insulin resistance is characterised by an impaired effect of insulin to reduce hepatic glucose production and to promote glucose uptake in peripheral tissues. LÄS MER

 3. 3. Fat cell insulin resistance an experimental study focusing on molecular mechanisms in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Frida Renström; Jan Eriksson; Anna Krook; [2007]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; adipocyte; insulin signaling; insulin; glucose; IRS-1; glucose uptake; insulin resistance; typ 2 diabetes; serum; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to further increase our understanding of mechanisms contributing to and maintaining cellular insulin resistance in type 2 diabetes (T2D). For this reason, the effects of high glucose and insulin levels on glucose transport capacity and insulin signaling, with emphasis on insulin receptor substrate 1 (IRS-1) were assessed in fat cells. LÄS MER

 4. 4. Regulation of intracellular signaling events that modulate insulin action

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Silvia Gogg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin; insulin resistance; EGF; Gab 1; insulin receptor substrate; PI3-kinase; ; Thiazolidinediones; PPARã; insulin signaling; glucose transport; adipose tissue; â-cell.;

  Sammanfattning : Insulin regulates several mechanisms of fundamental importance to the body involving glucose, fat andprotein metabolism. Insulin resistance in skeletal muscle, liver and adipose tissue promotes an increaseddemand for insulin secretion. LÄS MER

 5. 5. Molecular mechanisms of insulin resistance with special emphasis on IRS-1 and PKB/Akt

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Eugénia Carvalho; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Insulin; insulin resistance; diabetes; protein kinase B; insulin receptor substrate-1; insulin signalin; Glute-4; PI 3-kinase; glucose transport; adipose tissue;

  Sammanfattning : .... LÄS MER