Sökning: "Instrument Intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Instrument Intresse.

 1. 1. Innovative Contact Free Sensors for Metallurgical Process Control

  Författare :Donald Malmberg; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; microwave spectroscopy; laser; TDLAS; high temperature; gas; slag; spectroscopy; slag analysis; high temperatures; Mät- och instrumenteringsteknik; Instrumentation technology; microwave; Fysicumarkivet A:2003:Malmberg;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utveckling av beröringsfri teknik för att styra och kontrollera metallurgiska hög temperatur processer. Befintlig teknik kräver kontakt med mediet av intresse vilket medför att överlevnadstiden för probar och sensorer är kort. LÄS MER

 2. 2. L'Etat, c'est pas moi : Reframing citizenship(s) in the Baltic republics

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Olivier Danjoux; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; language; ethnicity; culture; urbanity; time; exogamy; post-communism; communism; totalitarianism; Soviet Union; Estonia; Latvia; Lithuania; Baltic; citizenship; nation; conflict; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This book speaks to readers with a particular interest in the Baltic states as well as to those with a broader interest in post-communist democratization and citizenship. The notion of citizenship has not been prominent in academic perspectives on post-communism. This study aims at bringing citizenship back into these perspectives. LÄS MER

 3. 3. Object-plasma interaction in the vicinity of Enceladus

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Jonas Olson; KTH.; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :     The Cassini spacecraft orbits Saturn since 2004, carrying a multitude of instruments for studies of the plasma environment around the planet as well as the constituents of the ring system. Of particular interest to the present thesis is the large E ring, which consists mainly of water ice grains, smaller than a few micrometres, referred to as dust. LÄS MER

 4. 4. 3-D Nautical Charts and Safe Navigation

  Detta är en avhandling från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

  Författare :Thomas Porathe; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Innovation och design; 3-D nautical charts; Mental rotations; safety at sea; vehicle navigation; 3D-sjökort; mentala rotationer; sjösäkerhet; fordonsnavigering;

  Sammanfattning : Trots all elektronisk utrustning på en modern skeppsbrygga händer det att navigatörerna förlorar orienteringen. Anledningen kan vara hög kognitiv belastning därför att för många olika instrument måste avläsas och integreras samtidigt, att informationen på instrumenten behöver tolkas på ett kognitivt krävande sätt, att tiden för att fatta beslut blir allt kortare på grund av högre hastigheter till sjöss eller på grund av trötthet. LÄS MER

 5. 5. Space and Time Configurations in Telemedicine

  Detta är en avhandling från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

  Författare :Jesper Petersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Telemedicine; ICT; Time; Space; Science Technology Studies; Technofeminism; Actor-Network Theory;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna licentiatavhandling är en socioteknisk och spatiotemporal studie av praktiserande av hälso‐ och sjukvård med hjälp av informations‐ och kommunikationsteknik (IKT), eller s k telemedicin. IKT förknippas ofta med möjligheten att överkomma tid och rum och tillåta åtkomst av sådant som finns någon annanstans. LÄS MER