Sökning: "Institutionen för socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 661 avhandlingar innehållade orden Institutionen för socialt arbete.

 1. 1. Transit i samhällsvården : När unga utreds på särskilda ungdomshem

  Författare :Sofia Enell; Verner Denvall; Marie Sallnäs; Lennart Nygren; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; young people; assessments; child welfare; secure accommodations; institutional care; care trajectory; total institution; institutional identity; social work; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. LÄS MER

 2. 2. The spatial manifestation of inequality : Residential segregation in Sweden and its causes

  Författare :Simone Scarpa; Tapio Salonen; Susanne Urban; Lars Brännström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; residential segregation; income inequality; immigration; immigration policy regime; welfare state; housing; Sweden; Malmö; Genoa; Swedish metropolitan areas; Sociology; Sociologi; Socialt arbete; Social Work; Human Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between income inequality and residential segregation in Swedish cities. In recent years, in Sweden, much attention has been given to the direction of causality from residential segregation to income inequality. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsutveckling i socialt arbete : konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Stefan Morén; Christina Segerholm; Eric Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 4. 4. Arbetsvillkor i den sociala barnavården : förutsättningar för ett kvalificerat arbete

  Författare :Pia Tham; Anna-Lena Lindquist; Ingrid Claezon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social workers; working conditions; job demands; health; intention to leave; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes the working conditions of child welfare social workers who responded to a comprehensive questionnaire (n=309, dropout rate 3 per cent).In Study 1, the working conditions of social workers new to the profession (0-2 years) were compared with those of social workers with longer experience. LÄS MER

 5. 5. Utrymme för variation : - om prövning av socialbidrag

  Författare :Hugo Stranz; Åke Bergmark; Björn Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social assistance; social workers; assessments; vignettes; organization; discretion; regulations; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overarching aim of this dissertation is to study divergences in assessments of social assistance in Swedish social welfare offices. ‘Assessments’ here refers to whether applications for social assistance are granted or not, as well as the size of subsidies. LÄS MER