Sökning: "Institutionen för Urbana Studier US"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Institutionen för Urbana Studier US.

 1. 1. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER

 2. 2. Reducing household waste : A social practice perspective on Swedish household waste prevention

  Författare :Mimmi Bissmont; Kerstin Sandell; Hans Bertil Wittgren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis studies household waste prevention from a social scienceperspective. Swedish waste management is efficient in handling wastebut has not succeeded in reducing its quantities, even though theissue of waste prevention is being raised at both international andnational levels. LÄS MER

 3. 3. Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus

  Författare :Simon Siggelsten; Institutionen för Urbana Studier (US); []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Individuell mätning; fastighetsägare; boende; värme; vatten; energi;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. LÄS MER

 4. 4. Impartial Contract-Engineering in Real Estate Transactions : The Swedish Broker and the Latin Notary

  Författare :Ola Jingryd; Institutionen för Urbana Studier (US); []
  Nyckelord :Latin notary; Real estate agent; Real estate; Real estate broker; Comparative law; Profession;

  Sammanfattning : Even in the days of an ever closer European union, Europe contains no less than four different legal cultures with respect to real estate conveyances: the Latin-German notary system, the deregulated Dutch notary system, the lawyer/solicitor system, and the Scandinavian licensed real estate broker system. The latter is of particular interest in that Scandinavian brokers play a far larger role in real estate transactions than their European counterparts. LÄS MER

 5. 5. Att bära världen på sina axlar : miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession

  Författare :Magnus Johansson; Institutionen för Urbana Studier (US); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental education; higher education; professional competence; education for sustainable development; phenomnology; phenomenographic research;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate experiences of and ways of relating to environmental issues and towards their profession among a group of environmentalists with a degree in environmental science. The respondents were either in the end of or had completed an educational program in Environmental sciences with a social science perspective offered at Malmö University. LÄS MER