Sökning: "Institutionen För Utbildningsvetenskap."

Visar resultat 1 - 5 av 1183 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Utbildningsvetenskap..

 1. 1. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Författare :Rose-Marie Olsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning; datorstödd distansutbildning;

  Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER

 2. 2. Förskola för hållbar utveckling : Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Författare :Maria Hedefalk; Jonas Almqvist; Leif Östman; Christina Ottander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; sustainable development; children; action competence; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about the conditions for preschool children’s meaning making with regard to sustainable development. With a focus on critical actions, the thesis explores how education is executed and how a critical action may be conducted in a preschool practice. LÄS MER

 3. 3. Svenska för invandrarskap? : Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Författare :Jenny Rosén; Diana Mulinari; Sangeeta Bagga-Gupta; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap; ´Swedish for immigrants; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

  Författare :Helene Dahlström; Lena Boström; Ulla Damber; Per-Olof Erixon; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agency; digital resources; literacy; multimodality; text making;

  Sammanfattning : Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. LÄS MER

 5. 5. Rum för rörelse : Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

  Författare :Åsa Liljekvist; Håkan Larsson; Birgitta Fagrell; Per Gerrevall; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gymnasiums; rooms; physical environment; body; body movement; knowledge; physical literacy; physical education; discourse; discourse analysis; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions about the built environment in relation to the education of the body. The purpose of the thesis is to illustrate and discuss prerequisites for physical literacy and education in school gymnasiums. LÄS MER