Sökning: "Institutionen För Utbildningsvetenskap."

Visar resultat 1 - 5 av 1286 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Utbildningsvetenskap..

 1. 1. Mellan samtid och tradition folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Inger Landström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self-identity; existential rationality; social sciences; samhällsvetenskap; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; self identity;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER

 2. 2. Mellan akademi och profession Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Hegender; Linnéuniversitetet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School-based teacher education; research- and experience-based teacher knowledge; assessment; learning objectives; tacit knowledge; Verksamhetsförlagd lärarutbildning; forsknings- och erfarenhetsgrundad lärarkunskap; bedömning; kunskapsmål; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att granska hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk lärarutbildning. Utgångspunkten tas i det faktum att lärares yrkeskunskaper under lång tid varit uppdelade och beskrivna som teoretiska och praktiska, till exempel uttryckta som lärares tänkande respektive lärares handlande, eller vad lärare vet och vad lärare kan utföra. LÄS MER

 3. 3. Reading skills among students of Iimmigrant origin in Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ. i Sth., Inst. för internationell pedagogik

  Författare :Ulf Fredriksson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; students of immigrant origin; reading; bilingual reader; immigration; language; culture; mother tongue instruction; reading in the mother tongue; tests; Literacy; Immigrants; Läskunnighet; Invandrarungdomar; Sverige; Stockholm; Invandrare;

  Sammanfattning : I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. LÄS MER

 4. 4. Present absences Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Bodén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner En studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunilla Gunnarsson; Linnéuniversitetet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; naturvetenskapliga språkspel; laboration;

  Sammanfattning : This thesis studies students’ encounters with school science language games within the framework of laboratory classroom activities in Elementary Electricity. The focus is on students’ interaction with the teacher and with other students as well as with artefacts. LÄS MER