Sökning: "Institutionen För Socialt Arbete sa"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Socialt Arbete sa.

 1. 1. Transit i samhällsvården : När unga utreds på särskilda ungdomshem

  Författare :Sofia Enell; Verner Denvall; Marie Sallnäs; Lennart Nygren; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; assessments; child welfare; secure accommodations; institutional care; care trajectory; total institution; institutional identity; social work; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. LÄS MER

 2. 2. The spatial manifestation of inequality: Residential segregation in Sweden and its causes

  Författare :Simone Scarpa; Tapio Salonen; Susanne Urban; Lars Brännström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; residential segregation; income inequality; immigration; immigration policy regime; welfare state; housing; Sweden; Malmö; Genoa; Swedish metropolitan areas; Sociology; Sociologi; Socialt arbete; Social Work; Human Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between income inequality and residential segregation in Swedish cities. In recent years, in Sweden, much attention has been given to the direction of causality from residential segregation to income inequality. LÄS MER

 3. 3. Barns och ungdomars bilder av poliser : En studie i två lokala sammanhang

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Ulla Melin Emilsson; Kerstin Johansson; Martin Börjesson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 4. 4. Kompetensfrågans lokala konkretisering: en studie av kompetensperspektivets betydelse för äldreomsorgens innehåll

  Författare :Magdalena (current name Magdalena Elmersjö) Damberg; Magdalena Damberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; äldreomsorg; kompetens; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal

  Författare :Catharina Carlsson; Bente Traeen; Daniel Nilsson Ranta; Lalander Philip; Linnéuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Authentic; Emotional work; Equine-assisted social work; Impression management; Moment of silence; Self-harming adolescents; Stigmatization; Socialt arbete; Social Work; Authentic;

  Sammanfattning : The thesis examines, through qualitative methods, the role of the horse in equine-assisted social work (EASW) as well as what facilitates or constrains the role of the horse. Specifically, should interaction be understood in the same manner regardless of which individuals that participate? The thesis is based on empirical data collected throughinterviews with eight staff members and nine female self-harming clients, aged 15–21 years, in a residential treatment facility. LÄS MER