Sökning: "Institutionen För Ekonomisk Och Industriell Utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Ekonomisk Och Industriell Utveckling.

 1. 1. Digitala drömmar och industriell utveckling en studie av den svenska dator- och tv-spelsindustrin 1980-2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Ulf Sandqvist; Lena Andersson-Skog; Eskil Ekstedt; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Business history; Sweden; Game industry; Game development; Digital games; Computer and video games; Industry Life Cycle; Creative destruction; Modularity.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyse the development of the Swedish video and computer game industry. The main focus is on the Swedish game development industry. The research was conducted with two different methods. LÄS MER

 2. 2. Energy Management for Improving Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry Success Factors for Strengthening Drivers and Overcoming Barriers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Akvile Lawrence; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy management; drivers; barriers; success factors; energy efficiency; SEC; specific energy; industry; pulp; paper; energy intensive; manufacturing; energiledning; drivkrafter; hinder; framgångsfaktorer; energieffektivitet; SEC; specifik energi; industri; massa; papper; energiintensiv; tillverkning;

  Sammanfattning : Industrial energy efficiency improves the profit and competitive advantage of companies. The pulp and paper industry (PPI) being one of the five most energy-intensive industries uses 5.6% of global industrial energy, according to the International Energy Agency. LÄS MER

 3. 3. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Petter Ahlström; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Kurt Psilander; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER

 4. 4. Forskarstött förändringsarbete i själva verket Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 5. 5. En god visuell arbetsmiljö ögonbesvär, muskuloskeletala besvär och produktivitet hos brevbärare

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Hillevi Hemphälä; Jörgen Eklund; Roger Wibom; Hans Richter; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Eyestrain; lighting; non-computer workplaces; musculoskeletal disorders; visual environment; younger postmen; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : This study appears to be one of few intervention studies with focus on eyestrain and lighting on non-computer workplaces. Previous studies have shown strong connections between eyestrain and musculoskeletal strain. LÄS MER