Sökning: "Institutionen För Ekonomisk Och Industriell Utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 479 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Ekonomisk Och Industriell Utveckling.

 1. 1. IT Service Management : Designprinciper för Informationssystemsartefakter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hannes Göbel; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT Service Management; ITSM; Designprinciper; Processer; Tjänster; Design Research; DR; Action Design Research; ADR; ADR ;

  Sammanfattning : "Kunden är idag nöjdare""Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive  förvaltningsobjekt""Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt”"Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva åtgärder"Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat ”Årets IT Service Management Projekt” år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. LÄS MER

 2. 2. Digitala drömmar och industriell utveckling en studie av den svenska dator- och tv-spelsindustrin 1980-2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Ulf Sandqvist; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Business history; Sweden; Game industry; Game development; Digital games; Computer and video games; Industry Life Cycle; Creative destruction; Modularity.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyse the development of the Swedish video and computer game industry. The main focus is on the Swedish game development industry. The research was conducted with two different methods. LÄS MER

 3. 3. Pluripotent Dynamic Capabilities in the Internationalization of Firms Focus on Learning, Innovating and Networking in SMEs from Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mohammad Reza Saeedi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalization of SMEs; Firm-specific advantages; Dynamic capabilities; Absorptive capacity; Networking capability; Innovative capability; and PLS-SEM;

  Sammanfattning : Internationalization of small and medium-sized enterprises (SMEs) has been a considerable concern for international business (IB) scholars. Particularly, for those economies such as Sweden with small local markets, internationalization of SMEs could be fundamental. LÄS MER

 4. 4. Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan : ett multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistik

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Sandra Haraldson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; handlingsmönster; Informatics; verksamheter; struktur; handlingskvalitet; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Verksamheter konstitueras av handlingar. För att effektivisera en verksamhet är det därför lämpligt att studera dess handlingar och hur de kan struktureras i syfte att uppnå handlingskvalitet. Att IT-system kan användas som ett verktyg för att effektivisera en verksamhet är inget anmärkningsvärt påstående. LÄS MER

 5. 5. Behovet av struktur och frihet En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hjalmarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER