Sökning: "Institutionen För Arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 207 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Arbetsvetenskap.

 1. 1. Självständighetens livsform(er) och småföretagande : tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Författare :Tuula Bergqvist; Jan Ch Karlsson; Tora Friberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the realist life mode analysis, especially the independent life mode, and the empirical field of entrepreneurship – running a small firm. The aim is to broaden the general understanding for entrepreneurship to include non-capitalistic rationality through application and development of realist life mode analysis. LÄS MER

 2. 2. Management och motstånd : Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Författare :Henrietta Huzell; Jan Ch. Karlsson; Egil Skorstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER

 3. 3. Malmens manliga mysterium : En interaktiv studie om kön och tradition i modernt gruvarbete

  Författare :Eira Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att belysa hur maskulinitet gestaltas och förhandlar i en mansdominerad industrikontext, som gruvarbete, kan vi förklara ordningar mellan män såväl som funktioner i en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Städares arbete och hälsa : Utmaningar och möjligheter i städbranschen

  Författare :Therese Öhrling; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en bred arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för den städorganisation som uppnår god arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Swedish Working Life Research : Formation and conceptual development of a research field in transition

  Författare :Carin Håkansta; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of working life research in Sweden by focusing on the conceptual and institutional evolution of the field. The analyses include the roles of the researchers and other actors as well as theories and processes that form and have formed working life research. LÄS MER