Sökning: "Institutionen För Arbetsvetenskap."

Visar resultat 1 - 5 av 284 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Arbetsvetenskap..

 1. 1. Management och motstånd Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrietta Huzell; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

  Författare :Patrik Larsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Självständighetens livsform(er) och småföretagande tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

  Författare :Tuula Bergqvist; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion;

  Sammanfattning : Varför är det problematiskt för många små företag att växa? Varför uppstår det problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i små företag? Är små företag av naturen flexibla på grund av sin storlek? Används begreppet flexibilitet på rätt sätt i småföretagssammanhang? I studien tillämpas realistisk livsformsanalys på det empiriska området småföretagande för att kunna besvara dessa frågor. Det som utmärker livsformsanalys är dess förklaringskraft och teorin om livsformer kan användas till att förklara samhälleliga fenomen och processer. LÄS MER

 4. 4. Om organiserad komplexitet integration av organisering, lärande och kunnande

  Detta är en avhandling från Luleå : Avdelningen för industriell produktionsmiljö, Luleå tekniska universitet

  Författare :Sören Augustinsson; Högskolan Kristianstad.; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 5. 5. Lärande nätverk en social oas i utvecklingsprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Holmquist; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER