Sökning: "Inskolning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Inskolning.

 1. 1. Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Detta är en avhandling från Uppsala

  Författare :Ann Blückert; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language socialization; linguistic norms; teacher comments on student texts; undergraduate law education; legalese; community of practice; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation considers the language socialization of law students. One message that the law students encounter is that legal Swedish is an entirely new language. LÄS MER

 2. 2. Gå i lära till lärare En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Britt-Marie Berge; Umeå universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; theory practice; class; teacher training; craft; textile craft; wood metalwork; tacit knowledge; teaching style; socialization;

  Sammanfattning : Craft education has been regarded as an important instrument in the efforts to achieve equality which, ever since the end of World War II, have permeated the reforms of Swedish education. In spite of all efforts to the contrary, class- and sex-typed educational programmes are still reconstructed within the reformed education. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Peter Håkansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; övergångsregim; socialt kapital; utbildning; riskpremie; risk; arbetslöshet; heltidsarbete; deltidsarbete; blind alley-jobs;

  Sammanfattning : Youth unemployment in Sweden has reached record levels during the first decade of the 21st century. In 1970, the unemployment rate for 20-24 year olds was approximately 2%. Now, forty years later, this rate has risen to 20%. Relative youth unemployment (youth unemployment in relation to unemployment for the 25-64 year olds) has also risen. LÄS MER