Sökning: "Inscriptions"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet Inscriptions.

 1. 1. Yrrunan : Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

  Författare :Patrik Larsson; Michael Lerche Nielsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; runes; runic inscriptions; the ýr-rune; the reið-rune; palatal r; alveolar r; palatalization; phonemic and phonetic merger; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to study the use of the ýr-rune in Scandinavian runic inscriptions. The rune, in the shapes m (older) and z (younger), originally denoted /R/, i.e. palatal r, which eventually merged with /r/. LÄS MER

 2. 2. Vikingatida runbleck : Läsningar och tolkningar

  Författare :Sofia Pereswetoff-Morath; Henrik Williams; Magnus Källström; Veturliði Óskarsson; Judith Jesch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; runic plates; runic inscriptions in metal; runes on non-monumental objects; cryptic runic inscriptions; reading and interpreting; methods of interpretation; Viking-Age; incantations; magic formulas; amulets; magic; runor; runinskrifter; runbleck; runinskrifter i metall; runor på lösföremål; krypterade runinskrifter; att läsa och tolka; tolkningsmetodiker; vikingatiden; besvärjelser; trollformler; amuletter; magi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. LÄS MER

 3. 3. Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Författare :Hanna Åkerström; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Källström Magnus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runic inscriptions; early Viking Age; inventory of runic inscriptions; Scandinavia; inscriptions on portable objects; runestones; reading order; social semiotics; multimodality; monosequentiality; multisequentiality; hypertext theory; Bo Boije4 Skee; U ANF1937; 163 Björkö; DR NOR1988; 5 Malt; Ög 136 Rök; runinskrifter; tidig vikingatid; inventering av runinskrifter; Skandinavien; lösföremålsinskrifter; runstenar; läsordning; socialsemiotik; multimodalitet; monosekventialitet; multisekventialitet; hypertextteori; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis examines visual text conventions in the Nordic runic material from the early Viking Age and shows that visual meanings, as well as linguistic ones, can increase understanding of this complicated material. The thesis also provides a corpus of early Viking Age runic texts. The thesis comprises three investigations. LÄS MER

 4. 4. A study of dedications to Aphrodite from Greek magistrates

  Författare :Jenny Wallensten; Institutionen för arkeologi och antikens historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient history; epithets; votive gifts; ancient diplomacy; Hermes; inscriptions; epigraphy; the Hellenistic period; Greek religion; dedications; Aphrodite; magistrates; Antikens och forntidens historia;

  Sammanfattning : Through the identification of a series of inscriptions, mainly datable to the Hellenistic era, a link between Aphrodite and the civic life and administration of the Greek poleis has come to light. The inscriptions in question are dedications to Aphrodite through which magistrates of various cities and varying status express their devotion to the goddess. LÄS MER

 5. 5. Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

  Författare :Foteini Skenteri; Grekiska (antik och bysantinsk); []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Grekiska språket; Greek language; Humaniora; Humanities; ancient rhetoric; Menandros Rhetor; Kephisia; Avlona; Marathon; Triopion; epigraphy; inscriptions; occasional poetry; Antonine Athens; Herodes Atticus; Second Sophistic; Greek literature; Grekisk litteratur;

  Sammanfattning : The occasional poetry of the Antonine period relating to the wealthy sophist and important second century AD political personality in Athens, Herodes Atticus, is studied. Some of the functions of poetry are illustrated, as it is used by one of the leading personalities of the Second Sophistic. LÄS MER