Sökning: "Innocent Ngaruye"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Innocent Ngaruye.

 1. 1. Contributions to Small Area Estimation Using Random Effects Growth Curve Model

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Innocent Ngaruye; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This dissertation considers Small Area Estimation with a main focus on estimation and prediction for repeated measures data. The demand of small area statistics is for both cross-sectional and repeated measures data. LÄS MER

 2. 2. Small Area Estimation for Multivariate Repeated Measures Data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Innocent Ngaruye; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis considers Small Area Estimation with a main focus on estimation and prediction theory for repeated measures data. The demand for small area statistics is for both cross-sectional and repeated measures data. LÄS MER