Sökning: "Ingvar Persson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ingvar Persson.

 1. 1. Företagens investeringsbeteende - påverkan och inlärning av samhällsåtgärder i några företag

  Författare :Ingvar Persson; Produktionsekonomi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Finns tyvärr inte.... LÄS MER

 2. 2. Skolledare i grundskolan : en fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning

  Författare :Ingvar Persson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; in-service training; training; competence development; competence; shortage of knowledge; models for working; support employees; reflections; experiences; Assistant principals; face the work; case study; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The issues of the study are: How do the assistant principals face the work as school leaders? Which demands of competence do the new school leaders face? Which needs of competence development exist for new school leaders? In the school studied the organization of the management was changed from one principal and one director of studies to one principal and six assistant principals. All of these were new as school leaders and lacking knowledge as well as experiences in working in school management. LÄS MER

 3. 3. The burden of stroke in Sweden : studies on costs and quality of life based on Riks-Stroke, the Swedish stroke register

  Författare :Ola Ghatnekar; Eva-Lotta Glader; Kjell Asplund; Ulf Persson; Ingvar Karlberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stroke; atrial fibrillation; cost of illness; utility; mapping; Sweden; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : The costs for stroke management and reduced health related quality of life (QoL) can extend throughout life as mental and physical disabilities are common. The aim of this thesis was to quantify this stroke-related burden with data from Riks-Stroke (RS), the Swedish stroke register. LÄS MER

 4. 4. Politisk ledarskapsstil : Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet

  Författare :Pär Daléus; Jonas Tallberg; Eric Stern; Lauri Karvonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; leadership style; Prime Minister; interactionist approach; political psychology; institutional theory; comparative method; presidentialization; crisis management; statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : This dissertation examines key characteristics and factors shaping the leadership style of Swedish Prime Ministers (PMs). Based on the research of the American presidency, an interactionist framework is developed which draws upon institutional theory and political psychological theory. LÄS MER

 5. 5. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Författare :Johanna Ringarp; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering;

  Sammanfattning : On 8 December 1989, the Swedish Parliament resolved that the state regulation of teaching positions would be terminated beginning on 1 January 1991. The parliament’s decision came on after fierce debates that took place in both teacher staff rooms and in public in 1989. LÄS MER