Sökning: "Ingrid Unemar Öst"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Unemar Öst.

  1. 1. Kampen om den högre utbildningens syften och mål en studie av svensk utbildningspolitik

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Ingrid Unemar Öst; Örebro universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; education policy; discourse theory; education discourses; subject positions; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The specific interest of this dissertation is to analyze and discuss the Swedish political struggle of defining the purposes and aims of higher education during the time period 1992-2007. Underlying this specific interest is a broader interest to take part in a multifold discussion concerning the role of higher education in relation to issues of societal and democratic development and of individual identity and citizenship, in times defined in terms of globalization and pluralism. LÄS MER