Sökning: "Ingrid Sääv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Sääv.

  1. 1. Misoprostol as a family planning drug : use in pregnant and non-pregnant women

    Författare :Ingrid Sääv; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Background: Availability of comprehensive family planning services is fundamental in improving and ensuring women’s right to life and health. An estimated 222 million women have an unmet need for contraception, and 43.8 million pregnancies are terminated each year, of which 21. LÄS MER