Sökning: "Ingrid Meijling Bäckman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Meijling Bäckman.

  1. 1. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

    Detta är en avhandling från Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund

    Författare :Ingrid Meijling Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; women s autobiography; gender; autohagiography; narrative viewpoint; religious edeucation; Quaker; Dante aker; literature criticism; General and comparative literature; litteraturteori;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Emilia Fogelklou (1878-1972) utbildades vid Högre Lärarinneseminariet och Uppsala universitet, där hon som första kvinna i Sverige tog en teologie kandidat (1909). En stark gudsupplevelse i unga år hade kommit att styra hela hennes liv. Hon fick så småningom sitt religiösa hem hos kväkarna. LÄS MER