Sökning: "Ingrid Lennartson-Hokkanen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Lennartson-Hokkanen.

  1. 1. Organisation, attityder, lärandepotential Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

    Författare :Ingrid Lennartson-Hokkanen; Stockholms universitet.; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; writing center; academic literacy; learning potential; diverse student population; higher education; writing pedagogy; språkverkstad; litteracitet; lärandepotential; flerspråkiga studenter; högre utbildning; skrivpedagogik; Scandinavian Languages; nordiska språk;

    Sammanfattning : This dissertation examines Swedish writing centers’ pedagogical positions in relation to surrounding conditions through a case study of organization, attitudes and learning potential in a pedagogical collaboration project on writing with many multilingual students. The data consists of steering documents, students’ texts, interviews, observations, and recorded tutorials. LÄS MER