Sökning: "Inger Poveda Björklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inger Poveda Björklund.

  1. 1. Issues of making hydropower environmentally sustainable

    Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

    Författare :Inger Poveda Björklund; KTH.; [2000]
    Nyckelord :Hydropower planning; Environmental impact assessment; Integration of EIA finding; Legal framework for EIA; Internalisation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER