Sökning: "Inger Lundgren"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Inger Lundgren.

 1. 1. Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i praktiken : En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola

  Författare :Ina von Schantz Lundgren; Lars Holmstrand; Stina Jeffner; Per-Erik Ellström; Inger von Schantz Lundgren; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Case study; school development project; implementation and complexity theory; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation is a case study dealing with a school development project that took place in an upper secondary school as a result of a merger of two schools with different cultures. The project used a method called “Frirumsmodellen” and was planned to be conducted in three steps. LÄS MER

 2. 2. Lost visions and new uncertainties : Sandinista profesionales in northern Nicaragua

  Författare :Inger Lundgren; Christian Krohn-Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : In Latin American countries where there are few private entrepreneurs, the state has often played a dominant role in the economy and in production and consequently state employees have wielded considerable influence. After the overthrow of the dictator Somoza in 1979, during eleven years of Sandinista rule the Nicaraguan state expanded considerably. LÄS MER

 3. 3. Long-term metabolic effects of a high birth weight

  Författare :Inger W Johnsson; Jan Gustafsson; Fredrik Ahlsson; Maria Lundgren; Ola Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Body composition; Cardiovascular risk factors; Gestational diabetes; Glucose tolerance; High birth weight; Insulin sensitivity; Large for gestational age; Obesity; Offspring macrosomia; Type 2 diabetes; Endocrinology and Diabetology; Endokrinologi och Diabetologi;

  Sammanfattning : The intrauterine environment influences foetal growth as well as future response to risk factors for disease. This occurs partly through epigenetic mechanisms. Thus, birth weight is a possible risk marker of adult disease. LÄS MER

 4. 4. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

  Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER