Sökning: "Inger Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Inger Bergström.

 1. 1. Ekonomisystem i mindre företag

  Författare :Inger Bergström; Marie Lumsden; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : The study covers the design and use of accounting information system in small companies. When dicsussing the design of accounting information systems (AIS) we refer to the scope of the system and include management and financial accounting, budgets and ~alculations. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisystem i mindre företag

  Författare :Inger Bergström; Marie Lumsden; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The study covers the design and use of accounting information system in small companies. When dicsussing the design of accounting information systems (AIS) we refer to the scope of the system and include management and financial accounting, budgets and calculations. LÄS MER

 3. 3. Grammatical correctness and communicative ability : a performance analysis of the written and spoken English of Swedish learners

  Författare :Inger Bergström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; grammatical correctness; communicative ability; performance analysis; written and spoken English; classroom instruction; low-achievers; language learning; interlanguage; compensatory strategies; errors; verb phrase; parameters; systematicity; variability; writing proficiency; speech proficiency; elicitation test;

  Sammanfattning : Written and oral material produced by a group of low-achieving learners of English from the 2-year lines of the Swedish upper secondary school was analysed from the perspective of grammatical correctness and communicative ability. The grammatical analysis focussed on the verb phrase and tests included both free production in speech and writing and elicitation tests. LÄS MER

 4. 4. Rummet och människans rörelser

  Författare :Inger Bergström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; utility of space; modern city concept; everyday social life; urban public space; form and motion; experience of room;

  Sammanfattning : This book deals with objects and design of spatial elements and how they affect the motions of humans, their significance for the use of space as well as events in human life. As a framework, problems of perceptual research is dealt with and the possibilities to making general and valid notions on phenomena that occur from subjective experiences. LÄS MER

 5. 5. Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER