Sökning: "Inger Ahlgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Inger Ahlgren.

 1. 1. Utbildningsplaner och reformimplementering : Sjuksköterskeutbildningen i fokus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inger Ahlgren; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; educational reform; nursing education; curriculum; political intention; implementation; transformation; organizational culture; nursing profession and triangulation; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study describes the course of events within the area of health care with regard to two educational reforms in Sweden: the 1982 reform of certain middle length health care education called the Health Care 77 reform and the 1993 University and College reform. As a result of the first of these reforms, the nursing education was transformed from an education on the secondary school level to a university college level. LÄS MER

 2. 2. Interaction between form and content in linguistic perception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Inger Ahlgren; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER