Sökning: "Ingemar Bengtsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingemar Bengtsson.

  1. 1. Central bank power: a matter of coordination rather than money supply

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Ingemar Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk teori; economic theory; economic systems; econometrics; Economics; inflation; units of accounts; money; focal points; Central banks; ekonomisk politik; economic policy; ekonometri; Nationalekonomi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen kretsar kring centralbankens möjligheter att kontrollera inflationstakten. Under senare tid har mycket forskning ägnats åt att analysera och utvärdera de institutionella förutsättningarna för centralbanker, såväl avseende graden av oberoende som vilka mål penningpolitiken bör inriktas mot; exempelvis direkta inflationsmål versus användandet av indirekta mål som penningmängdsmål. LÄS MER