Sökning: "Ingela Olsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Ingela Olsson.

 1. 1. Utveckling av samverkan : ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 2. 2. Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Lärandeprocesser hos verkstadsindustriarbetare

  Författare :Ingela Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Thermal history of the Phanerozoic sedimentary succession of Skåne, southern Sweden, and implications for applied geology

  Författare :Ingela Olsson; Berggrundsgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi; Petrology; organic matter reflectance; organic geochemistry; illite crystallinity; clay mineralogy; thermal history; Phanerozoicum; Skåne; Sweden;

  Sammanfattning : Post-depositional thermal conditions have been investigated throughout the Phanerozoic sedimentary succession in Skåne. Clay mineralogy and illite crystallinity have been the main tools for the Lower Palaeozoic strata. Within the Mesozoic sequence thermal influence was examined using RockEval pyrolysis and vitrinite reflectance analysis. LÄS MER

 4. 4. In Vivo Accuracy and Precision in Prosthodontics

  Författare :Robert Nedelcu; Andreas Thor; Ingela Nyström; Pontus Olsson; Per Vult von Steyern; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; accuracy; precision; in vivo; digital impression; intraoral scanner; polyether impression; implant impression; framework misfit; fully edentulous; Oral and Maxillofacial Surgery; Käkkirurgi; Oral and Maxillofacial Surgery; Käkkirurgi;

  Sammanfattning : Background: There has been a dramatic increase in commercially available intraoral scanners (IOS) in the last decade, offering to replace indirect digitization of models (MOD) fabricated from impressions (IMPR). IOS has benefits of less patient discomfort and a faster workflow to fabricate fixed dental prosthesis (FDP), and implant-supported prostheses (IFD). LÄS MER