Sökning: "Ingeborg Simonsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingeborg Simonsson.

  1. 1. Legitimacy in EC Cartel Control

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

    Författare :Ingeborg Simonsson; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cartel antitrust competition; LAW JURISPRUDENCE Other law Competition law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Marknads- och konkurrensrätt; European Law; europeisk integrationsrätt;

    Sammanfattning : This thesis explores the role of legitimacy in EC competition law, as regards the enforcement policy related to cartel control. Legitimacy can be understood to presuppose two things; that the law rests on rational foundations, and that average compliance can be ensured. Legitimacy must be distinguished from legality. LÄS MER