Sökning: "Inge Söderkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Inge Söderkvist.

 1. 1. Computing parameters in nonlinear least squares models

  Författare :Inge Söderkvist; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scientific Computing; Teknisk-vetenskapliga beräkningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Some numerical methods for kinematical analysis

  Författare :Inge Söderkvist; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scientific Computing; Teknisk-vetenskapliga beräkningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mathematical Modelling of Light Scattering in Paper and Print

  Författare :Per Edström; Mårten Gulliksson; Inge Söderkvist; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; mathematical modeling; radiative transfer; solution method; numerical stability; speed; light scattering; light absorption; Kubelka-Munk; errors; reflectance calculations; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : A problem formulation and a solution method are outlined for the radiative transfer problem in vertically inhomogeneous scattering and absorbing media, using discrete ordinate model geometry. The treatment spans from the physical problem via a continuous formulation, a discretization and a numerical analysis, to an implementation with performance evaluation and application to real-world problems. LÄS MER

 4. 4. Algorithms for a Partially Regularized Least Squares Problem

  Författare :Ingegerd Skoglund; Tommy Elfving; Inge Söderkvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Least squares; Regularization; Block-matrices; Conjugate gradient; QR-factorization; Cross-validation; Numerical analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : Vid analys av vattenprover tagna från t.ex. ett vattendrag betäms halten av olika ämnen. Dessa halter är ofta beroende av vattenföringen. LÄS MER

 5. 5. Computational methods for on-line shape inspection

  Författare :Per Bergström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scientific Computing; Teknisk-vetenskapliga beräkningar;

  Sammanfattning : This licentiate thesis describes computational methods that solve problems occurring in industrial on-line shape quality inspection of produced items. These items are measured and compared with their corresponding CAD object. The meaning of on-line is that the inspection is done on-line in the production line, i.e. LÄS MER