Sökning: "Inge Dahlstedt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Inge Dahlstedt.

 1. 1. Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden

  Detta är en avhandling från Faculty of Culture and Society, Malmö University

  Författare :Inge Dahlstedt; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Integration; Labor market; Occupational Match;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att analysera och undersöka utbildningens roll för både immigranter och deras barn när det gäller att säkra en plats på den svenska arbetsmarknaden. Med andra ord handlar avhandlingen om relationen mellan utbildning och arbete. LÄS MER

 2. 2. Education and labor market integration : the role of formal education in the process of ensuring a place in the occupational structure for natives and immigrants

  Detta är en avhandling från Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University

  Författare :Inge Dahlstedt; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER