Sökning: "Ingalill"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet Ingalill.

 1. 1. Orthodontic anchorage : evidence-based evaluation of anchorage capacity and patients' perceptions

  Författare :Ingalill Feldmann; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Orthodontic anchorage is the ability to resist unwanted reciprocalforces and reinforcement of anchorage by supplementary appliances,in or outside the mouth, is often needed to obtain successful results.In the last 10 years, interest in appliances that use implants has beengrowing. LÄS MER

 2. 2. www.lektion.se -din kollega på nätet : En studie av lektionsförslag för skrivundervisning i skolämnet svenska

  Författare :Ingalill Gustafsson; Carin Jonsson; Monica Reichenberg; Inga-Lill Jakobsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Writing as a process; literacy; subject of Swedish in school; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe, analyseand understand which lesson plans teachers share with each other on the website www.lektion.seabout studentswriting. The website is open for all teachers andeveryonecan share their lessons with each other’s. LÄS MER

 3. 3. Approaches to Physiotherapy Interventions Focusing on Client-Centredness

  Författare :Ingalill Larsson; Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering; []
  Nyckelord :Physiotherapy interventions; client-centredness; phenomenography;

  Sammanfattning : The aim of physiotherapy is to promote health and well-being, and to facilitate increased activity and participation of individuals with diseases and injuries. The profession is influenced by different health paradigms which have emerged from different knowledge traditions. LÄS MER

 4. 4. Sociala relationer : orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Författare :Ingalill Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Developing guidelines in nursing care of children with Autism Spectrum Disorder in high technology health care settings

  Författare :Ingalill Gimbler Berglund; Karina Huus; Karin Enskär; Berit Björkman; Bengt Fridlund; Elisabeth Ericsson; Marie Proczkowska-Björklund; Mats Eriksson; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesia; autism; children; guidelines; nurses; participation; radiology;

  Sammanfattning : Introduction. The high technology environment such as a radiology and anaesthesia department in a typical health care setting can many times be a frightening environment for children. Children with neurodevelopmental disorders, such as Autism Spectrum Disorder (ASD), have problems with communication and social interaction. LÄS MER