Sökning: "Ingalill Montanari"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingalill Montanari.

  1. 1. Social citizenship and work in welfare states : comparative studies on convergence and on gender

    Detta är en avhandling från Stockholm : The Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University

    Författare :Ingalill Montanari; Arnaug Leira; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER