Sökning: "Inga-britt Skogh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inga-britt Skogh.

  1. 1. Teknikens värld- flickors värld: : en studie av yngre flickors möte med teknik i hem och skola

    Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

    Författare :Inga-Britt Skogh; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology; technical training; girls; compulsive comprehensive school; attitude; behaviour; logic of events; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Technology; comulsive comprehensive school;

    Sammanfattning : The thesis focuses on our society's great need of technical competence. Even though the prospects for the future are very good, research shows that teenaged girls often express a negative attitude towards technology. The question is whether girls in the earlier school years also express a negative attitude towards technology. LÄS MER