Sökning: "Inga-Lill Persson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inga-Lill Persson.

  1. 1. Moose population density and habitat productivity as drivers of ecosystem processes in northern boreal forests

    Författare :Inga-Lill Persson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER