Sökning: "Inga Serning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inga Serning.

  1. 1. Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna

    Författare :Inga Serning; Stockholms högskola; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER