Sökning: "Inga Andersson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Inga Andersson.

 1. 1. Second trimester medical abortion – perceptions and experiences

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Författare :Inga-Maj Andersson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Second-trimester abortion;

  Sammanfattning : Introduction Second-trimester abortions account for 10 - 15 % of all induced abortions worldwide with a wide variation of permits in different countries. In Sweden, second-trimester abortions account for less than 10 % of the total number of induced abortions. The indication can be fetal or socioeconomic. LÄS MER

 2. 2. Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning Utvärdering av psykoakustisk testmetod och av OAE-registrering som komplementär metod

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Utvecklingsstörning; psykoakustisk metod; otoakustiska emissioner; hörselscreening;

  Sammanfattning : Populationer med utvecklingsstörning behöver kontinuerlig hörseltestning, men konsensus om lämplig testmetod saknas.Syfte: Syftet med Studie I var att utvärdera psykoakustisk testmetod och med Studie II att utvärdera OAE-registrering som komplementär metod.Studie I. LÄS MER

 3. 3. Solid Oxide Fuel Cell Modeling at the Cell Scale - Focusing on Species, Heat, Charge and Momentum Transport as well as the Reaction Kinetics and Effects

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Martin Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOFC; anode-supported; modeling; CFD; charge species heat momentum transport; electrochemical internal reforming reactions; TPB; area-to-volume ratio; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : Fuel cells are electrochemical devices that directly transform chemical energy into electricity. They are promising for future energy systems, since they are energy efficient, able to use renewable fuels and, when hydrogen is used as fuel, there are no direct emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 4. 4. Deglaciation pattern and dynamics in the Bolmen area, southwestern Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Quaternary Geology, Lund University

  Författare :Gunnar Andersson; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; backwasting; Debris flow; Oscillation; Gothenburg moraine; cover moraine; Late Weichselian; hummocky moraine; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : The Late Weichselian deglaciation of an area in southwestern Sweden was reconstructed by geomorphological, sedimentological and lithostratigraphical methods. The morainic deposits were mapped and classified into three landsystems: Streamlined terrain, hummocky moraine and cover moraine. LÄS MER

 5. 5. Utmattningsanalys av järnvägsbroar En fallstudie av stålbroarna mellan Stockholm Central och Söder Mälarstrand, baserat på teoretiska analyser och töjningsmätningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Andreas Andersson; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fatigue; Palmgren-Miners cumulative damage theory; Rainflow-analysis; railway bridges; finite element methods; Utmattning; Palmgren-Miners delskadehypotes; Rainflow-analys; järnvägsbroar; finita element metoder; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling omfattar en fallstudie av utmattningsrisken för järnvägsbroarna mellan Stockholm Central och Söder Mälarstrand. Ett stort antal utmattningssprickor i broarna över Söderström och Söder Mälarstrand har sedan länge varit kända. LÄS MER