Sökning: "Ing-Marie Larsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ing-Marie Larsson.

 1. 1. Post-Cardiac Arrest Care : Therapeutic Hypothermia, Patient Outcomes and Relatives’ Experiences

  Författare :Ing-Marie Larsson; Sten Rubertsson; Marja-Leena Kristofferzon; Jo Kramer-Johansen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiac arrest; therapeutic hypothermia; prognostication; outcome; quality of life; relatives; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to study post-resuscitation care of cardiac arrest (CA) patients with a focus on therapeutic hypothermia treatment, outcomes up to six months post-CA and relatives’ experiences during the hospital stay.In Paper I, the aim was to asses effectiveness of hypothermia treatment with cold, 4°C, intravenous crystalloid infusion combined with ice packs. LÄS MER

 2. 2. The epidemiology of risk factors and short and long-term outcome in the Swedish intensive care cohort

  Författare :Björn Ahlström; Miklos Lipcsey; Ing-Marie Larsson; Gunnar Strandberg; Karl Michaëlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; Sepsis; Risk factors; Dementia; Coronavirus; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined on Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/7214327760, Tuesday, 11 May 2021 at 13:00 for the degree of Licentiate of Philosophy (Faculty of Medicine). The examination will be conducted in English and Swedish. LÄS MER

 3. 3. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

  Författare :Alexis Rydell; Patrik Larsson; Henrietta Huzell; Paavo Bergman; Ing-Marie Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

  Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER